Bản quyền

Đây là trang bản quyền của Thích Ở Nhà.

Tất cả các nội dung trên website đều được soạn thảo từ chính chủ. Mọi hình thức mượn hay copy đều phải ghi nguồn. Những trường hợp sao chép mà không ghi nguồn sẽ bị đánh bản quyền DMCA.

Tất cả hình ảnh và nội dung trên website đều được công khai với tất cả mọi người. Các sản phẩm từ website có thể từ nhiều nguồn khác nhau nhưng đều được tôn trọng quyền tác giả.

Với các sản phẩm hoặc bài viết chỉ là những bài đăng tham khảo và có giá trị trong thời gian đó. Đây cũng không phải kết luận cuối cùng hay lời hướng dẫn. Mọi sự lựa chọn và quyết định đều ở bản thân bạn.

Quy trình xác định bản quyền từ Thích Ở Nhà

Đầu tiên các bài đăng sản phẩm sau khi được sản xuất sẽ được gửi lên hệ thống ping của Google qua Google Search Console. Sau đó được kiểm duyệt từ hệ thống DCMA.

Các bài đăng bản quyền này được xác minh từ 2 hệ thống cao cấp để tránh tình trạng copy cao nhất.

Với các sản phẩm được đăng là các sản phẩm cao cấp được lựa chọn từ các nguồn uy tín. Đảm bảo mang lại sự trải nghiệm tốt nhất cho độc giả khi vào đọc website.

Xin cảm ơn.